Bincang Inovasi

Bincang Inovasi merupakan satu platform kepada semua warga kerja PSUPS dan pelanggan PSUPS untuk mengutarakan pendapat untuk menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.

  • Mengkaji semula fungsi sedia ada bagi sesuatu urusan yang tidak lagi releven atau sesuai dengan keadaan semasa
  • Memperkenalkan fungsi atua perkhidmatan baru untuk meningkatkan imej atau hasil pendapatan jabatan/agensi
Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply
Latitude: , Longitude: .

Specify a password to lock discussions to only users who has the password.

You are here: Home Bincang Inovasi Penjenamaan Semula Imej , Fungsi Dan Perkhidmatan Sedia Ada Penjenamaan Semula Imej, Fungsi dan Perkhidmatan Sedia Ada