Bincang Inovasi http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/index Sat, 05 Dec 2020 13:17:08 +0800 Joomla! - Open Source Content Management en-gb Penyelesaian Masalah-Masalah Kompleks Dalam Tempoh Masa Singkat http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penyelesaian-masalah-masalah-kompleks-dalam-tempoh-masa-singkat http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penyelesaian-masalah-masalah-kompleks-dalam-tempoh-masa-singkat suwari2000@gmail.com (Super User) Penyelesaian Masalah-Masalah Kompleks Dalam Tempoh Masa Singkat Thu, 25 Oct 2012 17:20:56 +0800 Penjenamaan Semula Imej, Fungsi dan Perkhidmatan Sedia Ada http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penjenamaan-semula-imej,-fungsi-dan-perkhidmatan-sedia-ada http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penjenamaan-semula-imej,-fungsi-dan-perkhidmatan-sedia-ada <li>Mengkaji semula fungsi sedia ada bagi sesuatu urusan yang tidak lagi releven atau sesuai dengan keadaan semasa</li>
<li>Memperkenalkan fungsi atua perkhidmatan baru untuk meningkatkan imej atau hasil pendapatan jabatan/agensi</li>
</ul>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Penjenamaan Semula Imej , Fungsi Dan Perkhidmatan Sedia Ada Thu, 25 Oct 2012 17:19:44 +0800
Mendekati Masyarakat http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/mendekati-masyarakat http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/mendekati-masyarakat <li>Melaksanakan program yang lebih mesra masyarakat</li>
<li>Memudahkan rakyat memberi aduan, input dan cadangan ke arah penambahbaikan program dan penyampaian perkhidmatan</li>
</ul>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Mendekati Masyarakat Thu, 25 Oct 2012 17:18:28 +0800
Penyampaian Perkhidmatan Alternatif http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penyampaian-perkhidmatan-alternatif http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penyampaian-perkhidmatan-alternatif <li>Menggunakan kepakaran dan kemahiran pihak ketiga untuk menyampaikan perkhidmatan kepada kumpulan sasar tertentu</li>
<li>Membolehkan jabatan/agensi memberi tumpuan kepada perkhidmatan teras</li>
</ul>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Penyampaian Perkhidmatan Thu, 25 Oct 2012 17:17:35 +0800
Perkongsian http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/perkongsian http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/perkongsian suwari2000@gmail.com (Super User) Perkongsian Thu, 25 Oct 2012 17:16:25 +0800 Pengukuran Prestasi http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/pengukuran-prestasi http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/pengukuran-prestasi <li>Menyediakan standard dan norma bagi setiap perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan</li>
<li>Sentiasa menambahbaik standard dan norma perkhidmatan bagi setiap perkhidmatan yang disediakan</li>
</ul>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Pengukuran Prestasi Thu, 25 Oct 2012 17:15:16 +0800
Kawal Selia http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/kawal-selia http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/kawal-selia <li>Kaedah melaksanakan kawal selia yang lebih fleksibel di mana pihak yang dikawal akan membuat pengakuan sendiri tentang sesuatu permohonan</li>
<li>Penguatkuasaan dilaksanakan secara rawak atau mengikut keperluan dengan penaliti yang berat sekiranya berlaku penyelewengan atau penipuan</li>
</ul>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Kawal Selia Thu, 25 Oct 2012 17:11:45 +0800
Pemantapan Proses Kerja http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/pemantapan-proses-kerja http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/pemantapan-proses-kerja <li>Proses kerja sedia ada boleh diperkemas bagi memudahkan urusan oleh pelanggan</li>
<li>Perkhidmatan yang dahulunya dilaksanakan secara berasingan boleh disatukan</li>
<li>Bayaran yang tidak <em>cost effective </em>dimansuhkan</li>
</ul>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Pemantapan Proses Kerja Thu, 25 Oct 2012 17:10:23 +0800
Integrasi Perkhidmatan http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/integrasi-perkhidmatan http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/integrasi-perkhidmatan <li>Pengintegrasian perkhidmatan sama ada dalam jabatan/agensi atau merentasi pelbagai agensi dapat meningkatkan kualiti dan menjimatkan masa urusan oleh pelanggan</li>
<li>Memberi pilihan kepada pelanggan dalam mengakses perkhidmatan jabatan/agensi</li>
<li>Pelanggan yang dahulunya perlu berurusan di pelbagai lokasi, kini dapat mencapai pelbagai perkhidmatan di satu lokasi khas atau secara maya</li>
</ul>
<p> </p>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Integrasi Perkhidmatan Thu, 25 Oct 2012 16:56:52 +0800
Penurunan Kuasa http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penurunan-kuasa http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/penurunan-kuasa suwari2000@gmail.com (Super User) Penurunan Kuasa Thu, 25 Oct 2012 16:19:07 +0800 Struktur Organisasi http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/struktur-organisasi http://idea.psupsabah.gov.my/index.php/bincanginovasi/struktur-organisasi <li>Perubahan kepada struktur organisasi bagi memenuhi keperluan bidang tumpuan, fungsi dan tanggungjawabbaru</li>
<li>Perubahan struktur organisasi ini boleh melibatkan penyelarasan, pengembangan, percantuman atau pemisahan fungsi</li>
</ul>]]>
suwari2000@gmail.com (Super User) Struktur Organisasi Thu, 25 Oct 2012 15:58:08 +0800