Bank Inovasi

Bank Inovasi merupakan satu ruang untuk memaklumkan kepada warga kerja PSUPS dan stakeholders mengenai inovasi yang telah dihasilkan oleh Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

Bank Inovasi

Bank Inovasi (1)

Tuesday, 23 October 2012 16:22

Bank Inovasi

Written by

Inovasi Jabatan Penerangan Manual Pengguna Pautan
Groupoffice

Sistem ini digunakan untuk merekod dan memantau jadual pergerakan pegawai dan  pemandu secara atas-talian

 - http://groupoffice.psupsabah.gov.my
Webcalendar Sistem ini digunakan untuk memantau dan merekod tempahan bilik gunasama  - http://192.168.1.5/webcalendar
eSurvey Sistem ini digunakan untuk memudahkan stakeholders untuk melengkapkan soal selidik dan seterusnya memudahkan pelaporan hasil analisis soal selidik  - http://esurvey.psupsabah.gov.my
eTempahan Sistem ini digunakan untuk memudahkan pemohon dari jabatan/agensi untuk menempah bilik gunasama secara atas-talian. Sebarang makluman dan kelulusan akan dilaksanakan melalui emel. Buku Manual http://etempahan.psupsabah.gov.my

You are here: Home Bank Inovasi Bank Inovasi