Bank Inovasi

Bank Inovasi merupakan satu ruang untuk memaklumkan kepada warga kerja PSUPS dan stakeholders mengenai inovasi yang telah dihasilkan oleh Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

Tuesday, 23 October 2012 16:22

Bank Inovasi

Inovasi Jabatan Penerangan Manual Pengguna Pautan
Groupoffice

Sistem ini digunakan untuk merekod dan memantau jadual pergerakan pegawai dan  pemandu secara atas-talian

 - http://groupoffice.psupsabah.gov.my
Webcalendar Sistem ini digunakan untuk memantau dan merekod tempahan bilik gunasama  - http://192.168.1.5/webcalendar
eSurvey Sistem ini digunakan untuk memudahkan stakeholders untuk melengkapkan soal selidik dan seterusnya memudahkan pelaporan hasil analisis soal selidik  - http://esurvey.psupsabah.gov.my
eTempahan Sistem ini digunakan untuk memudahkan pemohon dari jabatan/agensi untuk menempah bilik gunasama secara atas-talian. Sebarang makluman dan kelulusan akan dilaksanakan melalui emel. Buku Manual http://etempahan.psupsabah.gov.my

Read 6242 times Last modified on Friday, 10 May 2013 16:04
You are here: Home Bank Inovasi